Posted by on 9 sierpnia 2016

W dniu 8 sierpnia 2016r. odbyło się uroczyste otwarcie Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy WORD w Kaliszu. Przecięcia wstęgi dokonali dyrektor WORD w Kaliszu Stanisław Piotrowski, wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak, członek zarządu Województwa Wielkopolskiego Marzena Wodzińska oraz przedstawiciel wykonawcy inwestycji firmy „DIR” Piotr Wawrzyniak. Poświęcenia ośrodka dokonał ksiądz Prałat Jacek Plota kustosz Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu, proboszcz parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Wśród zaproszony gości znaleźli się m.in. przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Wojewódzkiego, Władz Miasta oraz powiatu kaliskiego, służb mundurowych, ośrodków nauki jazdy z terenu byłego województwa kaliskiego oraz dyrektorzy WORD-ów z całej Polski.

Uroczyste otwarcie poprzedził krótki koncert muzyki klasycznej w wykonaniu: Małgorzata Piotrowska – sopran, Maciej Falkiewicz – baryton oraz Monika Woźniak – fortepian.

Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy w Kaliszu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 16 stycznia 2013r. w sprawie doskonalenia techniki jazdy, spełniając wszystkie wymogi dot. ODTJ stopnia podstawowego posiada:

  • Budynek do prowadzenia zajęć teoretycznych z tarasem widokowym,
  • Płytę poślizgową prostokątną nawadnianą wyposażoną w przeszkody wodne oraz w urządzenie destabilizujące tor jazdy, typu „szarpak”,
  • Płytę poślizgową nawadnianą stanowiącą wycinek pierścienia kołowego o kącie rozwarcia nie mniejszym niż 120 stopni wyposażoną w przeszkody wodne,
  • Tor szkoleniowy.

oraz infrastrukturę związaną z drogami dojazdowymi, sygnalizacją świetlną, parkingiem, oświetleniem, monitoringiem, zabezpieczeniem etc.

Na terenie ODTJ będą organizowane szkolenia ustawowe obowiązkowe dla osób posiadających prawo jazdy kat. B miedzy 4 a 8 miesiącem, licząc od dnia otrzymania dokumentu, szkolenia dla osób indywidualnych oraz grup zorganizowanych chcących doskonalić swoja technikę jazdy samochodem osobowym w warunkach specjalnych. Szkolenia będą odbywały się na pojazdach ośrodka jak również będą mogły odbywać się na pojazdach osób szkolonych.

ODTJ stworzy ofertę atrakcyjnych i pożytecznych zajęć dla młodzieży chcącej dobrze wykorzystać wolny czas.

Dzisiaj mamy ogromną radość z powodu uroczystego oddania do użytku Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy Stopnia Podstawowego w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Kaliszu.

Jesteśmy przekonani, że dzięki możliwości szkolenia na nim poprawi się bezpieczeństwo w ruchu drogowym i podniesie jakość życia mieszkańców Kalisza i regionu poprzez wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa, gdyż w wyniku szkolenia kierowcy znacząco podniosą umiejętności w prowadzeniu pojazdów oraz nastąpi wzrost świadomości w dziedzinie BRD, co niewątpliwie przyczyni się do zmniejszenia liczby wypadków oraz ofiar na drogach.

Posted in: Informacje
Top